top of page
PHOTO-2017-08-11-10-52-59.jpg

ייעוץ והדרכה

שיתוף הפעילות במשק, אנו מציעים שירותי גידול מקיפים בתחום גידולפן ועשייה היין וביכולתנו לבנות מסגרת גמישה אשר תתאים לרצונות וצרכי הלקוח בהתאם להיקף היצור, החל בתעשייה ביתי וכלה ביקבים וכרמים.....

כרמים וגידול ענבים

זה תיאור הפרויקט שלך. ספק סיכום קצר שיעזור למבקרים להבין את ההקשר והרקע של העבודה שלך. לחץ על "ערוך טקסט" או לחץ פעמיים על תיבת הטקסט כדי להתחיל.

בציר ידני גראנש-19.jpg
בציר ידני גראנש-44.jpg

סדנאות מיקצועיות 

זה תיאור הפרויקט שלך. ספק סיכום קצר שיעזור למבקרים להבין את ההקשר והרקע של העבודה שלך. לחץ על "ערוך טקסט" או לחץ פעמיים על תיבת הטקסט כדי להתחיל.

bottom of page