top of page

חקלאות ברת קיימא ביקב סריג

מאת דר' פיני סריג

cc0658_f01cb858bf474f928a16c5fbbcb1e682.jpg

מתוך תפיסת עולם הגורסת שאת האדמה שאנו מעבדים, לא ירשנו מאבותינו, אלה קיבלנו כפיקדון מבנינו, אנחנו מחוייבים בשימור וככל האפשר בשיפור הסביבה בה אנו פועלים.

ההגדרה הרווחת לפיתוח וחקלאות ברת קיימא היא " פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם. כרמי היקב מעובדים במדיניות של "חקלאות ברת קיימא".  חקלאות ברת קיימא משלבת בתוכה היבטים כלכלים, סביבתיים וחברתיים המכתיבים את הפעילות במשקנו.

אז איך יוצקים תוכן להגדרה כל כך רחבה? להלן מספר דוגמאות המבטאות את מחוייבותנו:

דישון הכרמים – מתבצע ביישום קפדני, תוך הימנעות מעודף העלול להישטף למי התהום. במערך הדישון משולב קומפוסט, שתורם לשיפור מבנה קרקע לאורך זמן וכשלעצמו  מהווה פיתרון מושלם לזבל אותו אנו יוצרים.

מדיניות טיפול בעשביה – מגוונת ומשתנה על פי הצרכים המקומיים. בכרמים המועדים לסחף קרקע, מושארת עשביית בר, התורמת לעושר וגיוון הצמחיה, מייצבת את הקרקע ומונעת סחף, מוסיפה ומעשירה את הקרקע בחומר אורגני ומהווה בית גידול, מיסתור ומחסה לחרקים מועילים. בשטחים אחרים המשובשים בעשביה הפוגעת בגידול, נינקטת הדברה בררנית, מוגבלת לפס הנטיעה, אשר מבוססת על קוטלי עשביה שאינם שאריתיים. תמונות מהגרנש

images.jfif

דישון הכרמים 

WhatsApp Image 2022-02-21 at 17.28.01 (2).jpeg

מדיניות טיפול בעשבייה

planococcus-citri-4eb47bf8-52bd-45b3-858e-90a5058beed-resize-750.jpeg

כנימה קמחית

download.jfif

עש האשכול

הגנת הצומח – הטיפול במזיקים ובמחלות מבוסס על "הדברה משולבת" (IPM). בשיטה זו נמנעים מטיפולי "הדברה מונעת" כשטיפול הדברה ניתן רק למזיק או מחלה קיימים ורק כאשר סף הנזק מהווה פגיעה כלכלית ביבול. כאשר מתקבלת החלטה על פעילות הדברתית, נבחרים תכשירים טבעיים, עם מינימום רעילות סביבתית. מזיקים כמו עש האשכול או כנימה קמחית מטופלים בטכניקה של "בילבול זכרים" למניעת התרבותם. 

אנו גאים במיוחד בריבוי תיבות הקינון בכרמינו, המאוכלסות כולן בתנשמות הפותרות לחלוטין את ניזקי הנברנים ופותרות אותנו מהצורך להשתמש ברעלים. 

bcb387ee-0008-4353-b668-cc6cd1143aa2.jpg

צילום לילי - פעילות התנשמות

3dd07334-5c6b-4715-adb7-3314ac5b17e1.jpg

גוזלי תנשמת בתוך תיבת קינון

7d920d13-5d61-4a0a-b75c-04e83c2611ad.jpg

תליית תיבות הקינון

את האישור להתנהלות סביבתית נכונה, מספקות לנו המצלמות המוצבות  בכרמים, ומתעדות את עושר בעלי החיים בכרם. לקראת בציר, עושר החרקים המועילים: "מושיות" (פרות משה רבינו) והעכבישים, כמו גם ריבוי קיני הציפורים בכרמים, הם החיזוק והעידוד למדיניות ברת הקיימא בה אנו דוגלים. תמונה

bottom of page