top of page

טרואר יזרעאלי יקב סריג

מאת דר' פיני סריג

מהו טרואר?

טרואר (בצרפתית: Terroir) מתאר מכלול של תנאי סביבה לגידול חקלאי, לעניינו, גידול גפן יין.

 המושג הניגזר מ "Terre" - "אדמה" בצרפתית, כולל את ההרכב הפיזיקלי והכימי של האדמה וגם את האקלים לפרטיו, שיפוע המדרונות, ובעלי חיים וצמחים במרחב הגידול.

כרמי יקב סריג ממוקמים בחלקו המזרחי של עמק יזרעאל בטרואר יחודי, עם מאפיינים יחודיים הבאים לידי ביטוי בפרי הנבצר.

חלקות הכרם של היקב, נבחרות בקפדנות, לאחר בחינה קרקעית ואקלימית. מחשבה ותיכנון מקצועיים מלווים את הנטיעה החל באיתור השטח ועד בציר.

ממאפייני הטרואר היזרעאלי:

אדמה עשירה בחרסית (55%), תוצר בלייה של סלעי בזלת. עשירה בחומר אורגני, עמוקה מאוד (במקומות מסויימים – עשרות מטרים). תאחיזת מים גבוהה. גידול בקרקע כזאת, מאפשר התבססות גפן עם מערכת שורשים עמוקה ומסועפת, השקיה מועטה ובמרווחים גדולים, כשהגפן נהנית מנפח קרקע גבוה.

רמות החומר האורגני הגבוהות, מאפשרות דישון מינימלי, כשהגידול מתבסס על העושר המינרלי הטבעי של הקרקע.

אדמה עשירה בחרסית (55%), תוצר בלייה של סלעי בזלת. עשירה בחומר אורגני, עמוקה מאוד (במקומות מסויימים – עשרות מטרים). תאחיזת מים גבוהה. גידול בקרקע כזאת, מאפשר התבססות גפן עם מערכת שורשים עמוקה ומסועפת, השקיה מועטה ובמרווחים גדולים, כשהגפן נהנית מנפח קרקע גבוה.

רמות החומר האורגני הגבוהות, מאפשרות דישון מינימלי, כשהגידול מתבסס על העושר המינרלי הטבעי של הקרקע.

במאה העשרים, לפני כשלושים וחמש שנה, (1987) היינו הראשונים לטעת כרמי יין בעמק המזרחי. אבל אנחנו בהחלט לא הראשונים לזהות את האיכויות המיוחדות של הגפן והיין בעמק יזרעאל.

כ 2900 שנה לפנינו, המלך אחאב זיהה איכויות אלה בכרם נבות היזרעאלי (כרם הגובל בכרמים שלנו) ופעל בנמרצות לרכוש אותו. משנכשל המהלך, נרתמה למשימה איזבל אישתו, שבתככים ומניפולציות נישלה את נבות מהכרם. (ומכאן "הרצחת וגם ירשת...")

אזור העמק המזרחי, אזור תל יזרעאל וגבעת המורה, עשירים בגתות יין המספרות על עברו של האזור בגידול גפן וייצור יין.

bottom of page