top of page

מאמרים

Terroir_Wine_Soil_GettyImages_HERO_1920x1280-700x461.jpg

דר' פיני סריג

טרואר יזרעאלי יקב סריג

טרואר (בצרפתית: Terroir) מתאר מכלול של תנאי סביבה לגידול חקלאי, לעניינו, גידול גפן יין.

המושג הניגזר מ "Terre" - "אדמה" בצרפתית, כולל את ההרכב הפיזיקלי והכימי של האדמה וגם את האקלים לפרטיו, שיפוע המדרונות, ובעלי חיים וצמחים במרחב הגידול.

19390636_300421233740319_539529974971412755_o.jpg

דר' פיני סריג

 חקלאות ברת קיימא 

מתוך תפיסת עולם הגורסת שאת האדמה שאנו מעבדים, לא ירשנו מאבותינו, אלה קיבלנו כפיקדון מבנינו, אנחנו מחוייבים בשימור וככל האפשר בשיפור הסביבה בה אנו פועלים.

bottom of page